Online Brand Lift – uusi mahdollisuus mitata digitaalisista markkinointia


Usein sanotaan, että digitaalisen markkinoinnin vahvuuksiin kuuluu sen mittaamisen helppous. Monesti tässä näkökulmassa kuitenkin unohtuu digitaalisen mainonnan vaikutus koko brändin mielikuvaan. Pelkkä näyttöjen määrä tai klikkausprosentti ei juurikaan pysty kertomaan, onko muutosta tapahtunut vaikkapa uuden tuotteen tunnettuudessa tai harkinnassa.

Digitaalisen markkinoinnin rooli ja investoinnit kasvavat jatkuvasti, ja sen myötä lisääntyy luonnollisesti sen mittaamisen tarve. Digimainonnan vaikuttavuutta voi toki tarkastella kovien mittareiden valossa digianalytiikan keinoin. Muun muassa kehittynyt digitaalinen attribuutioanalyysi kertoo eri digimedioiden vaikutuksen verkkomyyntiin. Digitaalisella mainonnalla ei kuitenkaan aina haeta ainoastaan välittömiä myyntivaikutuksia, vaan kampanjan tavoitteet voivat painottua brändillisiin mittareihin. Tähän perinteinen digianalytiikka ei pysty vastaamaan. Kokonaisvaltaisen käsityksen digitaalisen mainonnan vaikutuksesta myynti- ja brändimittareihin voi saada ekonometriseen mallinnukseen perustuvan ROI-mittauksen avulla, mutta toisaalta mainostajalla ei ole aina mahdollisuutta lähteä mukaan näin suureen projektiin.

Miten digitaalinen markkinointi vaikuttaa brändiini?

Digitaalisten budjettien kasvaessa onkin syytä hakea vaihtoehtoisia keinoja optimoida mainontaa myös brändivaikutusten näkökulmasta. Tuorein lisäyksemme tähän keinovalikkoon on Online Brand Lift tutkimus, jolla pääsemme kiinni nimenomaan online-mainonnan brändivaikutuksiin. Alla idea kuvattuna yksinkertaistetusti:

Pystymme siis tunnistamaan digimainonnalle altistuneet ja altistumattomat panelistit ja vertaamaan heidän kyselyssä antamiaan vastauksia. Näin saamme käsityksen digikampanjan kokonaisvaikutuksesta, ja voimme myös halutessa pureutua eri medioiden tai luovien toteutusten toimivuuteen, sillä pystymme erottamaan vastaajatasolla, mille mainoksille he ovat altistuneet.

Kohti syvempää digitaalisen mainonnan ymmärrystä

Usein mainonnalla on bränditason mittareiden ohella tärkeitä taktisia tavoitteita, kuten vaikkapa myynnin ja kävijämäärän kasvattaminen. Online Brand Lift-analyysin hienous onkin siinä, että voimme yhdistää vastaajatasolla brändikysymykset ja perinteisemmät digitaaliset tunnusluvut, kuten impressiot, klikit, frekvenssin, päätelaitetiedon ja sivustovierailun, mihin tahansa kysymäämme brändimittariin tai mainontaan liittyvään kysymykseen. Tämä mahdollistaa digimainonnan monipuolisen analysoinnin. Voimme todentaa esimerkiksi mihin brändimittariin kampanja vaikutti eniten, mikä media tai luova toimi kustannustehokkaimmin tai kuinka frekvenssi vaikuttaa mainonnan muistettavuuteen. Kun mainostaja tekee mittausta toistuvasti, voidaan tehdä vertailua eri kampanjoiden kesken, joka syventää ymmärrystä toimivista elementeistä.

Haluatko tietää miten digitaalinen mainonta vaikuttaa sinun brändiisi?

Recent Content

link to COVID-19 - Näkemyksiä pandemian vaikutuksesta markkinointiin ja mediaan Suomessa

COVID-19 - Näkemyksiä pandemian vaikutuksesta markkinointiin ja mediaan Suomessa

Lataa artikkeli pdf-muodossa. Elämme suurimman globaalin muutoksen keskellä sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Sen vaikutukset näkyvät jo nyt kuluttajakäyttäytymisen, mediakulutuksen ja markkinoinnin sekä markkinointibudjettien muutoksina.  Suomi tulee muihin Euroopan ja Aasian maihin verrattuna muutaman viikon jälkijunassa ja tässä tilanteessa se antaa meille mahdollisuuden oppia muilta markkinoilta, miten reagoida uuteen tilanteeseen. MEDIAN KULUTUS JA MAINOSTAJIEN MEDIAPANOSTUKSET Väestön […]
link to Vinkit etätyön ja lastenhoidon yhdistämiseen

Vinkit etätyön ja lastenhoidon yhdistämiseen

Monet meistä ovat nyt uuden edessä kun samaan aikaan pitäisi hoitaa kahdet työt: omat työt etänä sekä lasten hoito. Tässä meiltä muutama vinkki miten voit saada päiväsi sujumaan paremmin: Sovi yhdessä lasten kanssa edellisenä iltana millainen on seuraavan päivän ohjelma / lukujärjestys. Kirjoita (tai piirrä jos lapsi on pienempi) lukujärjestys esimerkiksi paperille tai piirustustaululle näkyville. […]