Kuulumiset #Slush18:sta


Slush keräsi jälleen Messukeskukseen saman katon alle ison joukon teknologian ja innovaation entusiasteja. Tämän vuoden puheenvuorojen laajasta skaalasta voi nostaa muutaman ajankohtaisen markkinoinnin neuvon, joita alan ammattilaiset jakoivat aloitteleville yrityksille. Vinkit ovat hyödyllisiä etenkin start upeille, mutta toimivat myös erinomaisesti isomman skaalan yrityksille.

1. Brändin rakentamisen merkitys

Sophia Bendz, Natasha Lytton, Arnd Mueller ja Babba C Rivera keskustelivat tiistaina, kuinka aloittaa brändin rakentaminen tyhjästä. Brändin merkitys voi etenkin yrityksen elämänkaaren alkumetreillä jäädä muiden korkeammalle arvotettujen toimenpiteiden jalkoihin, eikä monet insinööritaustaiset yritysjohtajat tahdo myöntää sen tärkeyttä. Yrityksen brändi on kuitenkin se, jonka kuluttajat yrityksestä kohtaavat ensimmäisenä kosketuspisteestä riippumatta. Panelistit neuvovatkin investoimaan brändin rakentamiseen resursseja ja kehottaa yritystä myös itse sitoutumaan brändiin. Brändin merkitystä voi olla vaikea perustella tuloshakuiselle yritysjohdolle sen vaikean mitattavuuden vuoksi, mutta sen vaikutukset ovat usein hyvinkin pitkäjänteisiä.

2. Tekoäly vs. luovuus

Elinor Samuelsson, Matt Jones ja Roelof Pieters pohtivat puheenvuorossaan datan ja tekoälyn roolia luovassa työssä. Tekoälyn kehittyessä huimaa vauhtia mm. markkinoinnin ammattilaiset keskustelevat tekoälyn mahdollisuuksista osana luovaa työtä. Monet varmasti etsivät tekoälylle paikkaa luovan työn prosessissa, jotta se toisi säästöjä tiettyjen toimintojen automatisoinnissa. Luovat ammattilaiset taas saattavat pelätä työnsä puolesta, jos tekoäly tulevaisuudessa korvaa ihmisen tekemän työn. Panelistit kuitenkin olivat yhtä mieltä siitä, ettei tekoäly ole sellaisenaan valmis korvaamaan ihmisen tekemää luovaa työtä, vaan ennemminkin täydentää sitä toimien luovan työn tukena. Tekoälyn tuomaa helpotusta mekaaniseen työhön ei saisi pelätä, vaan nähdä sen tuomat hyödyt esimerkiksi ajan käytössä, jolloin aikaa säästyy luovalle ajatustyölle.

3. Muistilista tuloshakuiseen markkinointiin

Gessica Bicego, Christian Meermann, Eva Leach sekä Stewart Rogers tutustuttivat keskiviikkona yleisönsä performance marketingiin, eli tuloshakuiseen markkinointiin. Suoritushakumarkkinoinnilla tarkoitetaan datalla rikastettua markkinointia, jolle on asetettu selkeät tulospohjaiset tavoitteet. Suoritushakuista markkinointia aloittelevien on panelistien mukaan tärkeintä ymmärtää yrityksen liiketoiminta, sen tavoitteet ja syyt niiden takana. Tuloshakuisen markkinoinnin suunnittelun muistilistalle tulee ottaa ainakin seuraavat seikat:

  • Aseta markkinoinnin toimenpiteille tarkat KPI:t
  • Pidä huoli, että seuranta on kunnossa
  • Laske mitä olet valmis maksamaan tavoittelemistasi tuloksista

Muun muassa nämä aiheet ovat markkinoinnin ammattilaisille varmasti tuttuja ja keskustelua niistä on käyty jo vuosia. Täältä voit löytää meidän aiemman blogikirjoituksen tekoälyyn ja siitä tehtyyn tutkimukseen liittyen ja täältä löydät kirjoituksen koskien dataohjautuvaa brändijohtamista. Aiheet ovat meille OMD:läisille lähellä sydäntä, joten keskustelemme niistä mieluusti lisää.

Recent Content

link to POIKKEUSAIKOINA PIDÄ HUOLTA BRÄNDISTÄSI

POIKKEUSAIKOINA PIDÄ HUOLTA BRÄNDISTÄSI

Viime blogissamme viittasimme vuoden 2008 finanssikriisiin ja siihen, miten COVID-19-pandemian vaikutukset talouteen ja markkinointiin tulevat olevaan samansuuntaiset tai jopa vakavammat. Miettiessämme eri skenaarioita siitä, mitä tulee tapahtumaan ja miten toimimme pandemian aikana sekä sen jälkeen, on hyvä ensin katsoa lähihistoriaan ja siihen, millaisia vaikutuksia 2008 kriisillä oli. Kantarin yli 35 000 kuluttajalla teettämän globaalin tutkimuksen mukaan […]
link to COVID-19 - Näkemyksiä pandemian vaikutuksesta markkinointiin ja mediaan Suomessa

COVID-19 - Näkemyksiä pandemian vaikutuksesta markkinointiin ja mediaan Suomessa

Lataa artikkeli pdf-muodossa. Elämme suurimman globaalin muutoksen keskellä sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Sen vaikutukset näkyvät jo nyt kuluttajakäyttäytymisen, mediakulutuksen ja markkinoinnin sekä markkinointibudjettien muutoksina.  Suomi tulee muihin Euroopan ja Aasian maihin verrattuna muutaman viikon jälkijunassa ja tässä tilanteessa se antaa meille mahdollisuuden oppia muilta markkinoilta, miten reagoida uuteen tilanteeseen. MEDIAN KULUTUS JA MAINOSTAJIEN MEDIAPANOSTUKSET Väestön […]